De effecten van de F-gasverordening (EU 517/2014) zijn al zichtbaar op de markt en de tijd dringt voor de volgende deadline van 01-01-2020. Vanaf die datum mogen alle HFK-koelmiddelen met een aardopwarmingsvermogen (GWP) van 2500 of hoger, op enkele uitzonderingen na, niet meer in nieuwe installaties of commerciële (en professionele) koelinstallaties gebruikt worden.

Het is toegestaan om geregenereerde HFK-koelmiddelen (> GWP 2500) alleen voor servicedoeleinden te gebruiken.

Sinds 2013 brengt Porkka HFK-vrije koelinstallaties op de markt, zoals werkbanken, kasten en modulaire koelcellen. Alle producten van Porkka worden sinds de jaren ’90 voorzien van HFK-vrije isolatie. In plaats van een HFK-koelmiddel maken deze installaties gebruik van natuurlijke koelmiddelen (HC), zoals R290.

Zowel R290 en R600 hebben een GWP van slechts 3 en bevatten geen fluor of chloor. De nieuwe aangepaste wettelijke limiet is gebaseerd op de individuele onderste ontvlambaarheidsgrens (LFL) van het koelmiddel. Voor R290 en R600 is de vullimiet minder dan 494 g per circuit. De laatste versie van IEC 60335-2-89 laat het gebruik van R600a toe tot 559 g.

Momenteel worden er veel nieuwe koelmiddelen op de markt gebracht om R404A te vervangen. Deze worden ook wel HFO genoemd. Het voordeel van deze mengsels is dat hun GWP lager is dan 2500. R448A, R449A, R452A en R454A worden het meest gebruikt. Deze nieuwe mengsels zijn echter niet volledig HFO, maar een combinatie van HFK en HFO. HFO-koelmiddelen worden niet beperkt, maar behoren tot een groep van andere gefluoreerde broeikasgassen die geregistreerd moeten worden. HFO-koelmiddelen zijn schadelijk voor de atmosfeer vanwege het vervalproduct TFA (trifluorazijnzuur).

Refrigerant     GWP Contents
R448A 1273 – 1387 (R32/R125/R1234yf/R134a/R1234ze)
R449A 1397 (R32/R125/R1234yf/R134a)
R452A 2141 (R32/R125/R1234yf)
R454A 238 (R32/R1234yf)

GWP’s of individual refrigerants used in these mixtures are quite high, excl. HFO’s.

R 32 GWP   675
R 125 GWP 3500
R 134a GWP 1430
R 404A GWP 3922

 

De revolutie van koelmiddelen

Het doel van de F-gasverordening is om de atmosfeer en het milieu te beschermen door de opwarming van de aarde tegen te gaan. Een van de belangrijkste maatregelen is om tegen 2030 het aantal HFK-koelmiddelen op de markt met 21% terug te brengen van het niveau van 2015. De effecten hiervan zijn met het oog op beschikbaarheid en prijzen al zichtbaar, de prijzen zijn namelijk aanzienlijk gestegen. Momenteel is de beschikbaarheid van HFK-koelmiddelen met 63% afgenomen.

Het doel van de F-gasverordening is om tegen 2030 het aantal HFK-koelmiddelen op de markt met 79% terug te brengen van het niveau van 2015. De effecten hiervan zullen de komende tijd zichtbaar zijn als het gaat om beschikbaarheid en prijzen. Het is belangrijk om hiermee rekening te houden wanneer u vandaag in koelinstallaties investeert.

De nieuwe beperkingen gaan begin 2021 in, waarbij de hoeveelheid HFK’s met 45% wordt beperkt als het gaat om ton CO2-equivalent. Het is belangrijk om hiermee rekening te houden wanneer u vandaag in koelinstallaties investeert.

Met systemen op afstand zijn er al meer milieuvriendelijke oplossingen beschikbaar, zoals R744 en R290 waarbij gebruik wordt gemaakt van water lus systemen. De revolutie van de koelmiddelen komt dichtbij en snel.